O nama

Bosansko kulturno-umjetničko društvo „BEHAR” osnovano je 01.02.2018. godine u Minhenu. Udruženje je formirano sa ciljem da mladi kroz  bosansku tradicionalnu igru i pjesmu čuvaju od zaborava svoj bosanski jezik, kulturu, tradiciju i običaje.

Vizija Udruženja je okupljanje građana različitih starosnih grupa porijeklom iz Bosne I Hercegovine, a posebno mladih, oko ideje očuvanja odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, njenim kulturnim naslijeđem, jezikom, običajima i tradicijom, kao i oko ideje promocije bosanskih vrijednosti kod njemačkih građana sa ciljem efikasnijeg razumijevanja i integracije u njemačko društvo.

Misija Udruženja je promovisanje kulture, muzike, pjevanja, plesa (folklora), običaja i jezika naroda Bosne i Hercegovine, kao i stvaranje preduslova za razvijanje individualnih vještina svakog od svojih članova sa fokusom na savršenstvo u performansu pojedinca i udruženja u cjelini.

Da bi proveo svoju viziju i misiju BKUD “Behar” Minhen svoj rad će organizovati u skladu sa sljedećim ciljevima:

 • okupljanje ljudi zainteresovanih za bosansku muziku, pjesme, ples, glumu i recitacije,
 • promocija i unapređenje narodnih igara (folklora), sviranja raznih muzičkih instrumenata, pjevanja, horskog pjevanja i kreiranje kreativnih tehničkih rješenja za događaje,
 • organizacija bosanskih kulturnih i zabavnih događaja u i oko Minhena,
 • organizacija raznih programa i godišnjih nastupa,
 • organizacija susreta između ljudi njemačke i bosanske kulture s ciljem razvoja međusobnih odnosa, posebno u muzici i folkloru,
 • saradnja sa drugim srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu kao i svim ostalima koji podržavaju rad udruženja,
 • promocija aktivnosti udruženja putem letaka i brošura, sopstvene web stranice, društvenih mreža i drugih medija.

Osnivači bosanskog kulturno-umjetničkog društva “BEHAR” Minhen su:

 • Arnes Kenjar
 • Ermin Hodžić
 • Jasna Isaković
 • Dženita Husić
 • Ajdin Kenjar
 • Anita Hodžić
 • Elvis Isaković

U sklopu folklorne grupe radimo sa dvije grupe:

 • mala grupa 4 – 13 godina
 • velika grupa 14 + godina

Svi zainteresovani mogu nas posjetiti nedjeljom na adresi Rothpletzstraße 40 u periodu:

 • 13:00 – 14:30 (mala grupa)
 • 14:30 – 16:00 (velika grupa)